Logo - AZP Brno s.r.o.

Zruka na nerez 5 let
OPZ projekt
OPZ projektEvropský sociální fond
Název projektu:Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti AZP Brno s.r.o.
Registrační číslo projektu:CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004768
Název programu:Operační program zaměstnanost
Název ŘO/ZS:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Fond:Evropský sociální fond
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností celkem 20 zaměstnanců společnosti AZP Brno s.r.o. v oblasti měkkých a manažerských dovedností, technického a jiného odborného vzdělávání. Tímto bude dosaženo souladu kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt, zaměřený na podnikové vzdělávání zaměstnanců, realizujeme v režimu tzv. podpory de minimis a je koncipován jako regionální.

Realizace projektu bude trvat 6 měsíců, od 15. 3. 2017 do 14. 9. 2017.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


© 2008-2016 AZP Brno s.r.o.