VAZ 2 mincovní automat pro výdej žetonů ZT 1 s kapacitou 500 ks

VAZ 2 je výdejník žetonů ZT 1 (žeton pro žetonové automaty ZA) na mince. Po vhození požadované částky automat vydá odpovídající počet žetonů. Cena jednoho vydávaného žetonu v Kč a € je přednastavitelná provozovatelem. Automat obecně příjímá dvě měny – ve standardním provedením uvedené Kč a €, na zakázku je možno při výrobě přednastavit i na jiné dvě měny. VAZ 2 je konstrukčně řešen pro osazení do obvodové zdi. Automat je z čelní strany chráněn nerezovým plechem tl. 2 mm, který není otvíratelný. Přístup do automatu a k zásobníku na přijaté mince je možný po odemčení dvířek v zadní stěně.

Automat je vhodný do provozů, ve kterých je používáno více žetonových automatů a není nepřetržitý provoz recepce, ve které by bylo možné žetony zakoupit. Po vhození mincí je na displeji zobrazena hodnota vhozených mincí a automat začne vydávat žetony. Při vydání každého žetonu je na displeji zmenšen kredit o nastavenou cenu žetonu. Je-li kredit menší než cena žetonu, vydávání žetonů skončí. Je-li zásobník prázdný, automat nepřijímá mince. Z automatu lze vyvést signalizaci (např. do recepce), která upozorní obsluhu v případě, že v automatu počet žetonů pro vydání klesne pod 100 ks.

Kompletní dodávka

  • mincovní automat v nerezové krabici
  • ovládací elektroniky
  • 5x zásobník na 100 žetonů
  • montážní a uchycovací materiál
Kód výrobku Název výrobku Cena bez DPH Cena s DPH
VAZ 2 74 460  90 097 
VAZ 2 P 1 440  1 742 
napájení 12 V, 50 Hz
příkon 2 VA (klidový), 25 VA (při výdeji)
rozměry 440 x 690 x 260 mm
váha 30 kg
  • Otvor ve stěně 420 x 670 x min. 260 mm.
  • Přívod napájení 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC dle schématu (cca 50 mm od kraje a 50 mm od přední stěny).
  • V případě požadavku na signalizaci docházejících žetonů - dvoužilový kabel dle schématu (cca 50 mm od kraje a 50 mm od přední stěny).

  • C
    přívod elektřiny 12 V, 50 Hz a signalizace

Manual

Katalogový list

Montážní návody