Logo - AZP Brno s.r.o.

Zruka na nerez 5 let
OP LZZ projekt
OP LZZ projektEvropský sociální fond
Název projektu:Efektivní zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců AZP Brno s. r. o.
Registrační číslo projektu:CZ.1.04./1.1.02/35.00157
Dnem 01. 09. 2009 jsme zahájili realizaci projektu, který si klade za cíl zlepšit a rozšířít využitelné znalosti zaměstnanců společnosti. Program je koncipován jako dvouletý a je zaměřen na získávání a prohlubování dovedností v oblastech komunikace, vyjednávání, jazykových a počítačových znalostí. Na této stránce budou uveřejňovány důležité informace o jeho realizaci.

Dne 6.10.2009 - vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích služeb: Výzva k podání nabídek
Dne 3.11.2009 - bylo provedeno zhodnocení došlých nabídek a pro dodávku školících služeb byla vybrána společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o.
Dne 4.12.2009 - začátek školícího cyklu - proběhlo první školení v rámci projektu
Dne 2.9.2010 - za uplynulá 2 monitorovací období byli účastníci (zaměstnanci AZP Brno s.r.o.) proškoleni v následujících kurzech:
 • Motivace zaměstnanců, 4.12.2009
 • Jak dobře vést lidi I. – 29.1.2010
 • Obchodní angličtina pro pokročilé – leden - srpen 2010
 • Obchodní a technická angličtina – leden – srpen 2010
 • Time management – 12.2.2010
 • Zvyšování výkonnosti týmu – 12.3.2010
 • Asertivní jednání I. + II. – 14.5.2010 + 27.8.2010
 • Komunikace v obtížných situacích – 25.6.2010
Účastnící byli s uskutečněnými kurzy spokojeni, kladně hodnotili interaktivní formu semináře, praktická cvičení, modelové situace, dále byly spokojeni s osobností lektora i s jeho způsobem podání probírané látky a jeho proaktivním přístupem k účastníkům. Na základě spokojenosti se službami dodavatele vzdělávacích služeb by účastníci doporučili všem osobám absolvovat semináře realizované společností Tempo Training & Consulting s.r.o.

Na další sledované období jsou naplánovány kurzy Tipy a triky pro obchodníky, Úspěšná komunikace, MS Word, MS Excel, Vyjednávání a argumentace, Jak vést lidi.
Dne 1.2.2011 - za další monitorovací období došlo k proškolení následujících kurzů:
 • Jak dobře vést lidi 29.1. a 9.9. 2010
 • Úspěšná komunikace 1.10.2010
 • Excel pro mírně pokročilé 14.10.-15.10.2010
 • Word pro pokročilé 4.11.-5.11.2010
 • Vyjednávání a argumentace 10.12.2010
 • Tipy a triky pro obchodníky 6.1.-7.1.2011
Fotky z některých kurzů můžete shlédnout níže.
Dne 31.8. 2011 - byla zdárně ukončena realizace projektu. Za poslední monitorovací období proběhly následující kurzy:
 • Vyjednávání se zákazníkem 4.2.2011
 • Typologie klienta a jednání s ním 25.2. a 18.3.2011
 • Jak získat a udržet zákazníka 8.4. a 20.5.2011
 • Efektivní telefonická komunikace 29.4.2011
 • Prezentační dovednosti 10.6. a 15.7.2011
Fotky z některých kurzů můžete shlédnout níže.
Splnili jsme cíle stanovené projektem. Zaměstnanci byli proškoleni ve všech plánovaných oblastech. Došlo ke zvýšení jejich kvalifikace, zvýšení kvality a efektivity firemních procesů, což přispělo i k vyšší konkurenceschopnosti společnosti. Prostřednictvím realizovaných kurzů došlo k rozvoji adaptibility a to v rámci daného pracovního zařazení i pracovního trhu.
Níže můžete shlédnout fotografie z uskutečněných školení.© 2008-2016 AZP Brno s.r.o.