Název projektu: AZP Brno – Inovace
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0­.0/17_109/0012058
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název ŘO/ZS: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Projekt je zaměřen na zahájení výroby inovovaného výrobku společnosti AZP, který společnost vyvinula. Zařízení DSO 01 je určené k ochranné profylaktické desinfekci zaměstnanců v potravinářském průmyslu.