Myčky zástěr

Automatické a ruční myčky zástěr jsou určeny pro potravinářské provozy. Automatické myčky jsou řízeny senzorovým snímačem, kdy jejich zakrytím dochází k omytí zástěry a nanesení dezinfekčního roztoku. Ruční myčky obsahují přívodní hadici s kartáčem. Mávnutím na senzor se spustí přívod vody s dezifekčním roztokem. Ruční myčky najdou své uplatnění v méně náročných provozech.