Elektronika reaguje správně, ale voda teče stále.

Pokud při sundání kontaktu z ventilu nebo vypnutí zdroje voda stále teče, je nutné zkontrolovat, zda není elektromagnetický ventil namontován proti směru tečení vody (směr tečení vody je označen šipkou na spodní části ventilu).

Jak vypadá typická montáž?

Názornou ukázku montáže stojánkové baterie AUM 3.2 najdete tady.
Názornou ukázku montáže splachovače pisoáru AUP 2 najdete tady.

Kliknutím na tento odkaz stáhnete krátké video s ukázkou nastavení času pomocí dálkového ovládání.

Elektronika reaguje správně, ale voda teče stále nebo prokapává.

Pokud při sundání kontaktu z ventilu nebo vypnutí zdroje voda stále teče je pravděpodobně nečistota v elektromagnetickém ventilu – je nutno vyčistit ventil. Jak vyčistit ventil najdete tady.

Elektronika reaguje správně, ventil cvakne, ale voda neteče.

Zkontrolovat zda není zastaven přívod vody, nebo jestli není zanesené sítko v rohovém ventilu.

U výrobku na 12V, 50 Hz neblikne po zapnutí kontrolka.

Zkontrolovat přívod napájecího napětí, příp. pojistku ve zdroji. Pokud byl výrobek připojen přímo na 230V, tak je elektronika neopravitelně poškozena a je nutno ji vyměnit za novou.

Výrobek na 12V, 50Hz po připojení na spínaný zdroj 12V (např. pro halogenové osvětlení) nefunguje jak má.

Zařízení jako celek po připojení na spínaný zdroj nefunguje, protože elektromagnetický ventil potřebuje pro svou funkci střídavé napětí o frekvenci 50Hz, kdežto frekvence spínaného zdroje je cca 5kHz a proto ventil nespíná. Po připojení na správný zdroj (ZAC 1/20 nebo 1/50) zařízení pracuje jak má.

U výrobku na 6V po přiblížení rukou do snímací zóny kontrolka blikne, ale ventil nesepne.

Baterie jsou vybité a je nutno je vyměnit. Vyměňte všechny čtyři tužkové baterie – postupně nové za staré tak, aby nedošlo k vymazání nastavených parametrů výrobku (parametry zůstanou zachovány pokud nedojde k přerušení napájení na dobu delší než 10 s). Nepoužívejte nabíjecí akumulátory (1,2V), používejte pouze kvalitní alkalické baterie. Nemíchejte výrobce a typ baterií.

U výrobku na 6V voda teče stále a po přiblížení rukou do snímací zóny kontrolka blikne a voda přestane téct.

Obráceně zapojena polarita elektromagnetického ventilu (černo-rudý vodič je napojen na „mínus pól“ a černá na „plus pól“ elektromagnetického ventilu).

Pisoár s teplotním splachovačem náhodně splachuje.

Jedna z příčin náhodného splachování spočívá v tom, že dochází k odsátí vody ze sifonu z důvodu špatně provedené kanalizace. Není provedeno (nebo je ucpáno) odvětrání kanalizace a jediné možné řešení je oprava kanalizace. Další možnost je ta, že v rozvodech vody dochází k přetlačování teplé vody do studené a tím pádem pisoár splachuje teplou vodou. Pisoár také spláchne, pokud se voda v sifonu postupně ohřeje nad nastavenou teplotu (např. svítí-li na pisoár slunce, v místnosti se hodně topí). Pisoár nemusí spláchnout v případě, že je na teplotní jímce usazen vodní kámen (nedochází k přenosu tepla) pro správnou funkci je zapotřebí odstranit vodní kámen usazený na jímce (pomocí chemických přípravků).

Pisoár během provozu blikne a spláchne.

Pokud pisoár při provozu bezdůvodné blikne a spláchne, je s největší pravděpodobností přetížený zdroj a (nebo) dochází k poklesu napětí a tím nastane stav stejný jako po zapnutí napájení. Řešením je použít dostatečně dimenzovaný zdroj.

Senzorový splachovač reaguje špatně na černou barvu.

Jedná se o fyzikální vlastnost senzoru – černá matná barva odráží senzorový paprsek výrazně hůř, než světlá lesklá. Je nutno zvětšit dosah tak, aby nedošlo k odrazu od boční nebo protější stěny. Nastavením dosahu lze problém zmírnit, ale ne vždy úplně odstranit. Tento problém řeší teplotní splachovač.

Pisoár po zapnutí blikne, spláchne a pak se rozsvítí trvale kontrolka a dále nereaguje.

Nastavený velký dosah – paprsek se odráží od protější nebo boční stěny. Pomocí DO zkrátit dosah. (Tento problém se týká pouze pisoárů se starším typem elektronik, pisoáry s inteligentním typem elektronik tímto problémem netrpí). Popsaný jev může nastat např. i po důkladném uklizení místnosti, kdy jsou stěny s obklady velmi lesklé a dojde k trvalému odrazu paprsku. U pisoárů se starším typem elektronik je poté potřeba nastavit dosah, pisoáry s inteligentní elektronikou postačí vypnout a zapnout a potřebný dosah si upraví samy.

Při splachování záchodu teče málo vody.

Nejčastější závada je prasklá membrána v elektromagnetickém ventilu. Závada se naprosto nelogicky projevuje tak, že ventil začne málo otvírat, ale zavírá dobře. Řešením je výměna membrány za novou.

Další možnou závadou je nízký průtok v přívodu vody – minimální průtok je 70 l/minutu (osazený filtrem). Průtok je možné regulovat seřizovacím šroubem na ventilu. Jak vyměnit membránu a seřídit průtok najdete tady.

U zařízení s termostatickým ventilem nelze nastavit teplotu vody.

Zkontrolovat připojení hadic na termostatický ventil – přívod teplé vody musí být připojen na vstup ventilu označený červeně, dále zkontrolovat funkčnost zpětných klapek. Pokud při libovolné poloze hlavice na termostatickém ventilu teče stále teplá voda a hlavice jde protočit o 360°, došlo při manipulaci k použití hrubé síly a ventil je poškozen. Může pomoci přetočit ventil o 360° zpět, nebo při větším poškození je potřeba vyměnit termostatickou kartuši.

Průtokový ohřívač po zapnutí nefunguje.

K závadě dojde tak, že ohřívač není před zapnutím řádně zavodněn a dojde k přepálení topné patrony. Ke stejné závadě může dojít po zavření a vypuštění vody, kdy před opětovným uvedením do provozu nebyl ohřívač zavodněn. Topná patrona je neopravitelná a je nutno ji vyměnit za novou. Zkontrolovat tlak vody – diferenciální spínač průtok. ohřívače spíná při tlaku 0,3 MPa.

Výrobek má změněnou citlivost.

To může nastat u všech výrobků se senzorem a bývá způsobeno znečištěním filtrů (okýnek). Oprava spočívá v jejich vyčištění, případné výměně za nové. Je možno také zvětšit dosah.

Elektronika nereaguje - Umyvadlo je zapuštěné, nebo má před snímačem vyšší hranu.

Pokud snímá vyšší hranu, nebo okraj umyvadla, jediným řešením je použít pod baterii chromovanou podložku, která baterii zvedne tak, aby nedocházelo ke snímání hrany.

Jak dlouho trvá záruční doba?

Výrobce odpovídá za vlastnosti výrobku stanovené technickými podmínkami po celou dobu záruky, která je 24 měsíců ode dne prodeje, nejdéle však 30 měsíců od data výroby.

Kdy nelze uplatnit záruku?

Záruku nelze uplatnit v případě mechanického poškození, v případě že nebyl dodržen montážní postup dle aktuálních návodů k montáži, dále v případě, že při reklamaci nebyl předložen záruční list nebo doklad o koupi.