Logo - AZP Brno s.r.o.

Zruka na nerez 5 let
všeobecné informace
všeobecné informaceVšeobecné informace

Ochrana údajů:

Společnost AZP Brno s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje získané při komunikaci s vámi jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s vámi a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situací souvisejících s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Aktuálnost dat:

Všechny zveřejňované údaje mají pouze informativní charakter a nemohou být použity jako důkazní materiál. AZP Brno s.r.o. nenese odpovědnost za aktuálnost, úplnost a správnost poskytovaných informací.

Autorská práva:

Držitelem autorských práv k textům, obrázkům, grafice, zvukům, animacím a videosekvencím, použitým na těchto webových stranách i k jejich uspořádáním je společnost AZP Brno s.r.o. Jejich napodobování, předávání dál nebo jiné využití je možné jen se souhlasem AZP Brno s.r.o.

Ochranné známky:

Není-li uvedeno jinak, podléhají veškeré ochranné známky zobrazené na těchto webových stranách, právní ochraně ve prospěch společnost AZP Brno s.r.o.

Osvědčení o zápisu ochranné známky© 2008-2016 AZP Brno s.r.o.