DSO 01.ADR je hlídaná automatická dezinfekce rukou s napojením na turniket, která zajišťuje hygienu a omezuje vstup do provozu.

Tuto soustavu tvoří automatická dezinfekce rukou ADR 01.3 – včetně police na kanystr s turniketem TRM 02.S.

Při průchodu směrem do chráněného prostoru pracovník neprojde bez dezinfikování rukou. Zabudovaný systém reaguje na současné vsunutí obou rukou do vnitřního prostoru zařízení, kde automaticky proběhne nástřik aerosolem. V případě dodržení stanového postupu se rozsvítí zelená kontrolka, uvolní turniket a pracovník může projít.

Průchod opačným směrem přes turniket kontrolován není.

Turniket TRM 02 je zároveň vybaven automatickou funkcí padání ramene. Při výpadku napájení se rameno sklopí do svislé polohy.
Do původní polohy se vrací ručně (turniket musí být pod napětím).

DSO 01.ADR je na stojanu a je určen k volné instalaci do prostoru v provedení pravém nebo levém, dle směru průchodu.