DSO 01B – dezinfekční stanice s brodem, dezinfekcí rukou a turniketem. Zajištuje hygienu a omezuje vstup do provozu.

Při průchodu směrem do chráněného prostoru nelze projít bez dezinfikování rukou. Zabudovaný systém reaguje na současné vsunutí obou rukou do vnitřního prostoru zařízení, kde automaticky proběhne nástřik aerosolem. V případě dodržení stanoveného postupu se rozsvítí zelená kontrolka, uvolní turniket a pracovník může projít. V opačné situaci se rozsvítí červené signalizační světlo a když pracovník nezopakuje stanovený postup je mu turniketem zabráněno projít dál.

Průchod opačným směrem přes turniket kontrolován není.

Nerezový brod se zábradlím zabezpečující dezinfekci pracovní obuvi při průchodu daným prostorem.

Turniket TRM 02 je zároveň vybaven automatickou funkcí padání ramene. Při výpadku napájení se rameno sklopí do svislé polohy. Do původní polohy se vrací ručně (turniket musí být pod napětím).

Dezinfekční stanice se zábradlím je určena k volné instalaci na podlahu a je vybaven stavitelnými patkami pro vyrovnání nerovností podlahy v provedení pravém nebo levém, dle směru průchodu.