Invalidní program – madla

Pomůcky pro bezproblémový pohyb imobilních osob se staly od roku 2018 nedílnou součástí výrobního programu společnost AZP. Pohyb starších, invalidních či jinak imobilních osob ulehčuje řada podpěrných madel, sklopných úchytů, sprchových sedátek, sedátek a stoliček do vany či nastavitelných sklopných zrcadel. Různé tvary madel umožňují, vybrat si takový výrobek, který nejvíce odpovídá požadavkům uživatele a stavebnímu charakteru místnosti, kde je nutno madlo umístit.

Kde a jakým způsobem madla využít?
Využití madel je rozličné, my jsme na níže uvedených obrázcích zakreslili způsoby nejčastěji využívaných umístění madel v koupelnách a toaletách. Madla najdou svoje uplatnění i na chodbách, u dveří, u schodů atd.

Využití invalidních madel v koupelně:

Využití invalidních madel v koupelně

Využití madel ve sprchách:

Využití madel ve sprchách

Využití madel na toaletách:

Využití madel na toaletách

 

Varianty

Madla vyrábíme v povrchových úpravách:

  • Bílá, komaxitovaná
  • Lesklá
  • Kartáčovaná (matná)

Samozřejmostí je pro nás nabídnout různé povrchové úpravy madel, či zakrytování kotvících šroubů.

 

Certifikace

Naše výrobky splňují CE certifikaci na zdravotnické prostředky dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 93/42/EHS, kde v České republice na toto téma reaguje nařízení vlády č. 336/2004 Sb. Všechny výrobky současně splňují požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 398/2009 S. o obecných technických požadavcích, které zabezpečují bezbariérové využití staveb. Produkty současně obstály ve zkoušce pevnosti při statickém namáhání dle ČSN EN 12182:2002. Vlastnosti produktů splňují požadavky dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků uvedených technických norem a předpisů.