MAK 1 mincovní automat kreditní pro sledování 1 až 3 parametrů

MAK 1 je kreditní automat umožňující předplatit odběr energie případně teplé vody v objektu (např. v pronajaté chatce) bez ohledu na počet odběrných míst. Po vhození mincí (jejich hodnota je zobrazena na displeji) je možno používat placené spotřebiče do doby, než je vyčerpán předplacený kredit. Na požadavek může být automat MAK 1 vybaven interním počítadlem mincí PM 3 nebo rámečkem s krytem zámku RMA 2.
Automat přijímá a sčítá různé hodoty mincí a může pracovat ve dvou měnách (standardně Kč a € – jiné na objednávku).
MAK 1.1 je mincovní automat určený pro sledování jedné placené veličiny s proměnným odběrem – např. spotřeby el. energie nebo teplé vody.
Příklad použití:
a) měření elektřiny: v objektu jsou v provozu pouze neplacené spotřebiče (sekce 1) – např. osvětlení. Veškeré zásuvky (sekce 2) jsou vypnuty. Po zaplacení minimální povolené částky je zapnuto napájení zásuvek a při odběru energie začne na displeji ubývat předplacený kredit v závislosti na odběru a na nastavené ceně za kWh. Při dosažení nulového kreditu je další odběr znemožněn.
b) měření vody: v objektu je zdarma např. studená voda a odběr teplé vody je možný až po zaplacení. Při jejím odběru dochází v závislosti na průtoku a nastavené ceně k ubývání předplacené částky a po jejím vynulování dojde k zastavení teplé vody.
MAK 1.2 je mincovní automat určený pro sledování jedné placené veličiny s proměnným odběrem (např. spotřeby el. energie nebo teplé vody) a jedné konstantní veličiny (např. elektrického topení).
Příklad použití:
Stejné jako v případě MAK 1.1, navíc lze měřit jednu konstantní veličinu (sekce 3), jejíž odběr je možný spouštět při nenulovém kreditu pomocí tlačítka start – stop. Sepnutí spotřebiče je indikováno na displeji, kredit ubývá v závislosti na ceně za kWh.
MAK 1.3 je mincovní automat určený pro sledování dvou placených veličin s proměnným odběrem (např. spotřeby el. energie a teplé vody) a jedné konstantní veličiny (např. elektrického topení).
Příklad použití:
Stejné jako v případě MAK 1.2, lze ale měřit společně odběr elektřiny a odběr teplé vody.

Kompletní dodávka

  • nerezová montážní krabice mincovního automatu
  • nerezový rámeček s mincovníkem
  • řídicí elektronika
  • zásobník na mince se zámkem
  • 1 fázový elektroměr s vysílačem impulsů (3 fázový elektroměr na objednávku)

RMA 2 – rámeček s krytem zámku
PM 3 – interni počítadlo mincí

Kód výrobku Název výrobku Cena bez DPH Cena s DPH
MAK 1.1 34 160  41 334 
MAK 1.2 37 540  45 423 
MAK 1.3 39 580  47 892 
el. napájení 12 V, 50 Hz
příkon 6 VA (20 VA špička při snímání mince)
výstup z automatu 12 V, 50 Hz
zatížitelnost výstupu max. 3 A
druhy mincí 1; 2; 5; 10; 20; 50 Kč
0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 €
žetony ZT 2
jiné mince na objednání
nastavitelná cena tarif 1: 1–20Kč/kWh po 1 Kč
tarif 2: 1–20Kč/kWh po 1 Kč
tarif 3: (za vodu) 1–50Kč/10litrů
hmotnost 3,6 kg
napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 1 x MAK 1)
ZAC 1/50 (max. 2 x MAK 1)
ZAC 1/36L (max. 1 x MAK 1)
  • Vyřešena silová část elektroinstalace včetně propojení automatu s rozvaděčem dle schématu – při měření odběru vody hotovy rozvody včetně osazení vodoměru a elektromagnetického ventilu.
  • Připravena nika na zazdění montážní krabice mincovního automatu.


Manual

Katalogový list