COS 2 zařízení pro časově ovládané splachování

COS 2 je zařízení pro časově ovládané splachování jednoho pisoárového žlabu. Obsahuje spínací hodiny s 24hodinovým cyklem, na kterých si uživatel nastaví dobu provozu. V této době ventil cyklicky splachuje. Je možné nastavit dobu spláchnutí a dobu mezi spláchnutími. Na displeji je zobrazen čas do spláchnutí. Stiskem tlačítka je možno vyvolat spláchutí mimo nastavený cyklus. Ovládání je možné nainstalovat mimo sociální zařízení a zabránit tím neoprávněné manipulaci či jeho poškození.

Kód výrobku Název výrobku Cena bez DPH Cena s DPH
COS 2 10 140  12 269 
Napájecí napětí 230 V, 50 Hz
Výstupní napětí 12 V, 50 Hz
Maximální zatížení výstupu 8 VA
  • Proveden rozvod vody k jednotlivým pisoárům nebo žlabům.
  • Připraven přívod vody k 1" elektromag.ventilu (ventil je součástí dodávky).
  • Připraveno elektrické propojení mezi řídicí skříňkou a elektromagnetickým ventilem.
  • Připraven přívod napájení 230 V do řídicí skříňky.

Manual

Katalogový list

Montážní návody