ZAP 1 žetonový automat pro automatickou pračku

ZAP 1 je žetonový automat určený pro regulované používání automatické pračky, sušičky, případně jiného elektrického spotřebiče o příkonu odpovídajícím spínací schopnosti instalovaného stykače. Silová část není součástí dodávky a musí být objednána samostatně, případně řešena v projektu elektroinstalace.
Vhozenému žetonu odpovídá určitá doba připojení elektrického spotřebiče na napětí. Delší čas může uživatel zvolit vhozením několika žetonů. Po vhození žetonu automat sepne stykač v napájecím přívodu a na daný čas připojí spotřebič. Automat sčítá žetony, celkový čas sepnutí je dán násobkem času za 1 žeton a počtu žetonů.
Automat ZAP 1 má použití tam, kde je třeba připojit na určitou dobu elektrický spotřebič za stanovený poplatek.
Používané žetony ZT 1 jsou vyrobeny z profilovaného nerezového plechu. Výrobky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304). Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316). Pro ošetření výrobků z nerezu doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).

Kompletní dodávka

  • nerezová skříňka
  • snímač žetonů
  • elektronika
  • schránka na žetony
  • kryt schránky se zámkem

RM 1 – silová skříň pro ZAP 1

Kód výrobku Název výrobku Cena bez DPH Cena s DPH
ZAP 1 16 420  19 868 
el. napájení 12 V, 50 Hz
příkon 2 VA
napájecí zdroj ZAC 1/50
výstup z automatu 12 V, 3 A AC nebo bezpotenciálový kontakt max. 24 V, 3 A
typ žetonu ZT 1
doba sepnutí výstupu za 1 žeton 10 s – 10 hod. po 1 s
hmotnost 2,6 kg
  • Připravena nika 290 × 95 × 85 mm pro instalaci žetonového automatu.
  • Připraven lankový kabel s minimálně 4 pracovními žílami mezi žetonovým automatem a silovou skříní.
  • Přívod ke spotřebiči a silové skříni provést podle spínaného spotřebiče.
  • Provést úpravu rozvaděče nebo osadit silovou skříň RM 1 se spínacími prvky.


Manual

Katalogový list

Montážní návody