PAD 2.0; PAD 2.0 INV Platební vestavný automat pro otevírání dvojích dveří

Automaty série PAD 2 (dále jenom PAD) slouží pro odblokování (odemčení) dvojích dveří nebo turniketů, umožňující platbu mincemi, bezkontaktní platby nebo mobilní (NFC) platby. PADy jsou vybaveny elektronikou s možností napojení  vzdálené podpory (za poplatek) s rozšírenou s rozšířenými funkcemi – napr. sběr dat, přehledy transakcí, grafické výstupy, posílaní informativních mailů, chybových hlášek a jiné. Typ platebního terminálu závisí na dohodě mezi bankou a uživatelem, není tedy součástí dodávky. Platební terminál si dodává uživatel. Typově nachystaný pro platební terminál Ingenico Self 2000. Pro plnou funkčnost nutné připojení k internetu.

Automat PAD má použití v místech, kde je třeba otevírat vstupní dveře za poplatek, např. bezobslužné placení WC. Vhozením určené hodnoty do automatu nebo zaplacením platební kartou se odblokuje elektrický zámek a dveře lze otevřít. Při platbě mincemi automat sčítá vhozené mince až do nastavené hodnoty pro povolení vstupu (i různé hodnoty mincí). Automat přijímá dvě měny, standardně Kč a €. Měnu není možné v rámci jedné platby kombinovat. Při úhradě platební kartou automat pomocí bezkontaktního platebního terminálu odečte nastavenou částu z účtu platícího.

Automat dodáváme také ve verzi PAD 2.0 INV, která je navíc rozšířena i o euroklíč pro neplacený vstup hendikepovaných osob.

PAD lze nastavit do dvou funkčních režimů:

 • bez blokace dveří – toto nastavení se používá, pokud je automatem ovládaný společný vstup na sociálních zařízení a dveře se otevřou vždy po vhození požadovaného obnosu
 • s blokací dveří – toto nastavení se používá, pokud je automatem ovládán vstup do 1 kabinky a v případě jejího obsazení musí být vstup blokován.

 

Na požadavek může být automat PAD vybaven:

 • čtečkou RFID karet smožností přirazení funkce RFID karet – volný/zaměstnanecký vstup, výběr kasy a uzavření dávky, možnost přepnutí do neplaceného režimu

Terminál k platbě pomocí platebních karet

Provozovatel terminálu PAD musí se svou bankou zkomunikovat, jaký typ platebního terminálu jeho banka podporuje. Typově je předpřipraven pro Ingenico Self 2000. Každá z bank podporuje jiný typ a před objednáním je nutné vyspecifikovat konkrétní typ platebního terminálu. Pro zprovoznění automatu je tedy nezbytné vyjasnit předem podmínky s vlastní bankou provozovatele. Podle dodaných podkladů provedeme přípravu na instalaci platebního terminálu do automatu. Terminál si dodá uživatel a doručí ho do sídla AZP. AZP provede instalaci a zprovoznění platebního terminálu s konkrétním typem automatu serie PAD. Následně montážní firma provede montáž automatu do objektu provozovatele. Poplatky spojené s vlastním provozem terminálu jsou závislé na podmínkách jednotlivých bank a nejsou součástí dodávky automatu.

 

Kompletní dodávka:

 • nerezová skříň
 • snímač mincí 1 – 50 Kč a 0,10 – 2 EUR
 • elektronika
 • schránka na mince,
 • příprava na osazení platebním terminálem pro bankovní karty typ dle zadání provozovatele, doporučeno Ingenico SELF 2000
 • u provedení INV – zámek na euroklíč pro neplacený vstup invalidních osob
Kód výrobku Název výrobku Cena bez DPH Cena s DPH
PAD 2.0 Na vyžádání Na vyžádání
PAD 2.0 INV Na vyžádání Na vyžádání
 • Použitelné mince a žetony:
  • 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč
  • 1, 0.2, 0.5, 1, 2 Euro
  • žetony ZT 2
  • nebo jiné mince podle požadavků zákazníka
 • Minimální kredit 1 Kč nebo 0,1 €
 • Maximální kredit: 500 Kč nebo 25 €
 • Doba sepnutí výstupu: 1 ÷ 3600 s
 • Napájecí napětí: 12 V, 50 Hz
 • Příkon platebního automatu: 5 VA, při přijímání mincí 13 VA, při otevírání dveří 18 VA
 • Zatížení napěťového výstupu: dle použitého napájecího zdroje, max. 3 A.
 • Doporučený zdroj napětí: ZAC 1/50
 • Teplota okolí: -20 ÷ 70°C – nutno chránit před deštěm
 • Materiál: nerez AISI 304, povrch kartáčovaný.
 1. Připravena nika pro zabudování - 300 × 400 × 140(+20/-0) mm.
  HUSÍ KRK(-Y) vnější průměr MAX. Ø 40 mm – pozice dle výkresu.
 2. napájecí kabel 12 V, 50 Hz ze zdroje (ZAC 1/50).
  Libovolná dvoulinka o průřezu vodiče 0,5 - 1 mm2 (např. CYSY 2 x 0,75).
 3. pouze v režimu „blokace dveří“ – 2× připojení dveřního kontaktu.
  2× libovolná dvoulinka o průřezu vodiče 0,35 - 1 mm2 (např. 2× V03VH-H 2 x 0,35 rč CYH).
 4. 2× kabel mezi automatem a dveřním zámkem (případně i magnetickým spínačem).
  2× libovolná dvoulinka o průřezu vodiče 0,35 - 1 mm2 (např. 2× V03VH-H 2 x 0,35 bč CYH).
 5. 2× elektrický dveřní zámek s připojením na 12 V (pro jiné napětí si zdroj zajistí zákazník)
 6. platební terminál. Zákazník předá firmě AZP Brno, která provede instalaci.
 7. připojení k internetu dle místních podmínek (vedeno husím krkem s napájením, nebo extra):
  • standardní připojení – kabelový internet:
   Zákazník zajistí připojení UTP kabelem, koncovka RJ45. (min. Ø 30 husího krku)
  • alternativní připojení – Wi-Fi:
   Připojení k stabilní a dostupné Wi-Fi síti zákazníka. Kvalitu a pokrytí sítě zabezpečuje zákazník.
   Wi-Fi Dongle s externí anténou zajistí AZP Brno.
   Zákazník poskytne přihlašovací údaje Wi-Fi sítě pro přihlášení Wi-Fi Dongle.
   Připraveno vyvedení kabelu externí antény – vodicí provázek v husím krku. Umístění antény v dosahu 6 m kabelu od zařízení. Anténa samolepicí.
  • alternativní připojení – LTE:
   Data Router s externí anténou dodá AZP Brno.
   Zákazník zajistí datovou SIM kartu s deaktivovaným PINem.
   Velikost SIM karty – standard SIM, nebo menší + adaptér.
   Připraveno vyvedení kabelu externí antény – vodicí provázek v husím krku. Umístění antény v dosahu 6 m kabelu od zařízení. Anténa samolepicí.

PAD 2.0

PAD 2.0 INV